Avantajları:
* Güneş enerjisi temiz, yenilenebilir ve sürekli bir enerji kaynağıdır.
* Güneş enerjisi ile çalışan sistemler kolaylıkla taşınıp kurulabilir.
* Çevreyi kirletici atıkları olmayan, çevre dostu, gerektiğinde enerji ihtiyacına bağlı
olarak kolayca değiştirilebilen sistemlerdir.
* Güneş enerjisinin, yakıt sorununun olmaması, işletme kolaylığı, mekanik
yıpranma olmaması, modüler (degişebilir) olması, uzun yıllar sorunsuz olarak
çalısması gibi üstünlükleri vardır.
*Solar Paneller, dayanıklı, güvenilir ve uzun ömürlüdür.
* Elektrik şebeke hattı bulunmayan ya da şebeke hattının götürülmesinin pahalı
olduğu kırsal yörelerde güneş pillerinin kullanımı daha ekonomik olabilmektedir.
* Her ev, kendi enerjisini çatısına kurdugu güneş pilleri ile karşılayabilir. Böylece
iletim ve Enerjiyi taşıma maliyetleri ve kayıpları ortadan kalkar.

Dezavantajları:
*
Enerji kazanımları kış aylarında düşük seviyede, gece ise hiç yoktur.
*Güneş ışınımından sürekli olarak yararlanabilmek için, sistemin çevresi açık olmalı ve gölge oluşmamalıdır.
*Kesintili bir kaynak olan güneş enerjisinin depolanma imkanları sınırlıdır.
*Güneş ışınlarının dik geldiği en verimli zamanlarda ısı yoğunluğu fazla olduğu için enerji üretimi az olur.

enerji ansiklopedisi